Projekat 3DAcademy: Inovacija stručnog obrazovanja i obuke pomoću 3D tehnologije

Partneri u projektu 3DAcademy proveli su detaljno istraživanje kako bi procijenili trenutno stanje korištenja tehnologija 3D printanja, skeniranja i modeliranja u ustanovama za stručno obrazovanje i obuke diljem Bugarske, Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine. Naša misija je poboljšanja obrazovanja u području stručnog obrazovanja i obuka razvojem kombiniranog programa obuka – 3DAcademy. Izvještaj temeljen na ovom istraživanju ima za cilj razumjeti korištenje 3D tehnologija u obrazovnim okruženjima i identificirati područja za poboljšanje.

Cilj istraživanja je procjena korištenja i upotrebe 3D tehnologija u ustanovama za stručno obrazovanje i obuke, procjeniti dostupne trening materijale i podršku za korisnike i nastavnike, identificirati potencijalna područja razvoja te prikupiti najbolje prakse i metode učenja. Direktori škola, voditelji STEM odjela i tehničko osoblje iz općih i stručnih škola sudjelovali su u online anketi. Postavljeno im je 20 pitanja o njihovoj trenutnoj 3D opremi, učionicama, programima obuke i izazovima sa kojima se suočavaju. Naše istraživanje u partnerskim zemljama i BiH otkrilo je sljedeće:

40% škola je opremljeno je 3D printerima, prvenstveno sa FDM tehnikom.

🖨️ 40% škola koje sudjeluju opremljeno je 3D FDM printerima, naglašavajući da većina škola preferira ulaganje u pristupačnu, user-friendly tehnologiju 3D printerima koja je ključna za praktična iskustva učenja u tehničkom obrazovanju. 

📊 Samo 14% ima opremu za 3D skeniranje, naglašavajući područje za potencijalni razvoj. Ograničena upotreba tehnologije 3D skeniranja ukazuje na potrebu za povećanim resursima i obukom, jer ova tehnologija može značajno povećati preciznost u zadatcima digitalnog modeliranja i replikacije.

🖥️ 75% škola redovito koristi softver za 3D modeliranje, što ukazuje na njegovu ključnu ulogu u obrazovanju. Ovaj trend naglašava važnost 3D printa u podučavanju bitnih vještina kao što su dizajn, prostorna orijentacija i rješavanje problema, koje su ključne za tehnička područja.

🏫 53% škola ima vlastite STEM centre koji su često opremljeni naprednom tehnološkom opremom i služe kao centar za poticanje inovacija, zajedničkih i kolaborativnih projekata i dubljeg razumijevanja STEM disciplina.

👩 🏫 Izazovi su nedostatak tehničkih treninga za nastavno osoblje (28 %) i mogućnosti obuke (18 %). Ovi izazovi ističu potrebu za sveobuhvatnim programima profesionalnog razvoja kako bi se osiguralo da su nastavnici dobro opremljeni za korištenje 3D tehnologija u svojoj nastavi.

Iako je napredak vidljiv, i dalje postoje izazovi u treningu osoblja i raspodjeli odgovarajućih resursa. Cilj inicijative 3DAcademy je da odgovori na izazove razvojem inovativnih trening rješenja prilagođenih trenutnim potrebama industrije i društva. Rezultati istraživanja poslužit će kao ključna smjernica za izradu kombiniranog program obuke za trenere/nastavnike/nastavnike/nastavnike – 3DAcademy. Ovaj program je osmišljen kako bi pružio sveobuhvatne resurse i metodologije obuke. Podržat će ga internetska platforma za učenje 3DAcademy, gdje studenti, nastavnici i korisnici u industriji mogu pristupiti nizu osnovnih i naprednih trening modula na 3D tehnologijama.

Otkrijte više o aktivnostima projekta 3DAcademy i kako osnažujemo nastavnike i učenike kroz naše inovativne programe obuke i resurse.

Financira Europska unija. Izraženi stavovi i mišljenja su, međutim, samo autorovi i ne odražavaju nužno stavove Europske unije ili Izvršne agencije za obrazovanje i kulturu (EACEA). Ni Europska unija ni EACEA ne mogu se smatrati odgovornima za njih.

hrHR
Scroll to Top